Čierna listina

PRÁZDNE

Nahlásenie výsledkov Vám zaberie 5 minúť Vášho času. Ak by ste nahlasovali výsledky všetci v deň odohratia zápasu, tak by ste mali výsledky aktuálneho kola už v Nedeľu večer.