Majstrovstvá jednotlivcov pre rok 2013- dvojhry

Turnaj jednotlivcov – 1.6.2013 Lieskovec

Novinka: registrovaný hráči majú štatovné zadarmo

                                         Majstrovstvá  jednotlivcov pre rok 2013- dvojhry

Turnaj  sa uskutoční dňa 01.06.2013 /sobota/ na dvorcoch  tenisového klubu v Lieskovci  pri Zvolene.

1.Riadenie turnaja:

Turnaj riadi:   predseda ŠTK  Jozef Ištoňa

správca vebu  Vladimír  Cerovský

2. Kategória :

1 – Do 40 rokov

2 -Nad  40 rokov

Kategória sa upravuje z dôvodu väčšieho záujmu hráčov  v tomto vekovom rozpätí, pričom  je povolené prihlásiť sa aj do  kategórie 40-,ale mladší hráči nemôžu hrať kategóriu 40+

3.Hrací deň:                           01.06.2013 /sobota/

4.Prezentácia:                       800 – 830  hod.

5.Zahájenie turnaja :          830  hod.

6. Lopty:                                Zabezpečí organizátor

7.Štartovné:                          Bude hradené z účtu Obl.ZTK- vklady družstiev a hráči  neregistrovaní na  súpiskách  5 Euro

8. Umiestnenie:                    Víťaz získa titul „ Majster jednotlivcov pre rok 2013 v kategórii do a nad 40 rokov“.  Za umiestnenie na prvých troch miestach hráči  obdržia  vecné dary po ukončení turnaja

9. V prípade nepriaznivého počasia sa bude turnaj prekladať po dohode s vedúcimi družstiev na najlepší termín.

10. Tenisové dvorce sa nachádzajú 4 km od Zvolena v obci Lieskovec pri  futbalovom ihrisku .Sú tam 4-antukové dvorce s komplexným zabezpečením –šatne ,sprchy ,WC, bar…

11. Predseda ŠTK žiada vedúcich družstiev o  nahlásenie počtu hráčov do 31.05.2013. Uľahčí to prípravu turnaja. Ďakujem.

Ing. Jozef Ištoňa –predseda ŠTK

mail: istona@mail.t-com.sk  ,tel.0905 660184